Komentár: Národniar Hrnko

Dňa 01.06.2016 zverejnila Slovenská národná strana (SNS) na svojej webovej stránke článok od podpredsedu Antona Hrnka, ktorý vysvetľoval postoj strany ku koncesionárskym poplatkom. Vo štvrtok 07.06.2016 prezentoval stranícky postoj aj v Téme dňa na TA3. Či už nás „diskusia“ v rámci koalície teší alebo trápi, či s poplatkami súhlasíme alebo nie, skúsme sa od toho na chvíľu odosobniť a pozrime sa na niektoré jeho výroky.

Ustanovenia medzinárodnej charty práv dieťaťa 

V súvislosti s väčším priestorom vysielania pre deti a mládež v slovenčine napísal: „… štát a jeho licenčné komisie by mali dbať o to, aby aj slovenské deti mohli využívať ustanovenia medzinárodnej charty práv dieťaťa.“ Tento výrok je tak trochu neoveriteľný, keďže spomínanú chartu nevie vypátrať ani internetový prehliadač, ale predpokladajme, že mal na mysli Dohovor o právach dieťaťa. Z neho však akosi nevyplýva, žeby súčasný stav bol s ním v rozpore. Dokonca už vo Východiskovej správe SR (v bode 52) sa píše: „Prístup detí k informáciám garantuje aj § 5 zákona o štátnom jazyku (zákon číslo 270/1995 Z.z.), ktorý v odseku 2 ustanovuje, že „Inojazyčné audiovizuálne diela určené deťom do 12 rokov musia byť dabované do štátneho jazyka“.“ Za zmienku tiež stojí fakt, že v odporúčaniach Výboru pre práva dieťaťa k Východiskovej správe sa táto téma ani nespomína.

Ruština v Pobaltí

Deti majú zväčša prístup k rozprávkam v českom jazyku. Pre vysvetlenie tohto javu je najlepšie uviezť príklad. O jeden sa pokúsil aj pán Hrnko. Napísal: „Neviem, či by s takouto politikou oné kanály uspeli napr. v pobaltských štátoch a vysielali by tam rusky!“ Úplne výstižné! Teda ak zabudneme na informácie o narúšaní vzdušného priestoru Pobaltských štátov Ruskom, alebo na na ich strach z neho, či prítomnosť vojsk NATO v Pobaltských krajinách – hádajte, prečo. Na druhú stranu, z publikácie Inštitútu pre verejné otázky (IVO) „25 rokov V4 očami verejnosti“ vyplýva, že vzťahy Slovákov a Čechov sú vskutku dobré. Ale, až na túto drobnú chybičku, je to skvelé prirovnanie.

„Nejaká Havraniáda“

Jeho pozornosti neušla ani relácia RTVS – Večera s Havranom, resp. „Nejaká Havraniáda“ (približne od 15:42 v Téme Dňa). Z jeho pohľadu je to „debata na jednu stranu a jednu bránku“. Samozrejme, každý má právo na vlastný názor. Pre vytvorenie toho nášho, si tému trocha priblížme. V archíve RTVS sa môžme dozvedieť, že diskusná relácia o spoločenských fenoménoch má dovedna 78 dielov. Prvý bol odvysielaný dňa 29.04.2014. Za viac ako 2 roky, Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR), ktorá mimo iného upozorňuje Radu RTVS na porušenie povinností, rozhodla o nestrannosti a neobjektívnosti relácie jediný raz. V prípade ďalšieho dielu prebieha správne konanie.

Úroveň slovenčiny 

Na záver len krátke počudovanie: Hrnko by chcel zvýšiť jazykovú úroveň redaktorov RTVS (približne od 16:17). Áno, na Slovensku po slovensky. Okrem informácie o povolaní jeho matky – tkáčky, ktorú v tejto súvislosti spomenul, ma tiež zaujalo, že došiel k tvrdeniu: „… keď je to taká reč, že sa to nedá počúvať niekedy..“. Totiž, popri výrazoch „viacerorozmerný“ a „na kanále“ to vskutku vyráža dych.

Komentáre