Po hliadkach ani stopy, zhodujú sa sprievodcovia. Ako ich vnímajú?

Od 1. júla tohto roku platí nový prepravný poriadok ZSSK, ktorý v časti A.4.6 bez písomného súhlasu zakazuje vykonávať predovšetkým činnosti, ktoré súvisia s propagáciou politickej strany. Taktiež poslanci NR SR schválili zmenu zákona, ktorá by podľa ministerky spravodlivosti Žitňanskej mala od februára budúceho roku zahatať cestu hliadkam ĽSNS do vlakov. Napriek týmto skutočnostiam sa v novinách politickej strany Mariana Kotlebu, ktoré sa pred pár dňami objavili aj v žilinských schránkach, píše: „Slušných ľudí vo vlakoch chránime naďalej“. Avšak na titulnej stránke tiež stojí odporúčanie, aby sme neverili médiám a hľadali pravdu. Noviny sú tiež médium, tak, prečo nie?

Foto – naseslovensko.net

Posledných niekoľko týždňov som sporadicky cestoval vlakmi v okolí Zvolena, kde Kotleba nasadenie hliadok oznámil. Čas som trávil predovšetkým rozhovormi so sprievodcami/vlakvedúcimi, dovedna som oslovil 21 z nich. Pýtal som sa na hliadky, ich skúsenosti a názory. Dozvedel som sa, že sprievodný personál nemôže odpovedať na otázky tohto typu, väčšina (19) však bola ochotná prehovoriť pod zárukou anonymity. Je pravda, že vzorka 19-tich osôb nemusí dokonale vykresľovať skutočnosť. Považujem ju však za veľavravnú a podnetnú pre diskusiu. Tvrdenia sprievodcov sa od seba líšili, avšak na jednom sa zhodli: hliadky ĽSNS už nevideli veľmi dlhú dobu.

Grafy: Postoj sprievodcov k hliadkam na vzorke 19 osôb – 1. percentuálny podiel, 2. Počet mužov a žien s jednotlivým postojom

NEVIE 

Označuje sprievodcov, ktorý si nevytvorili na túto vec názor. Najčastejšie z dôvodu, že hliadky vo vlakoch nestretli, alebo počas jazdy sa nevyskytla situácia, kedy by ich videli „v akcii“. Považujem za dôležité podotknúť, že takúto situáciu nezažil ani jeden z opýtaných.

ZA 

Tvoria najpočetnejšiu skupinu, avšak nemôžeme hovoriť o „drvivej väčšine“, ako sa píše v novinách ĽSNS, a ani o väčšine, keďže ju tvorí 47% opýtaných. Argumentujú predovšetkým bezpečnosťou vo vlakoch, a či už ju zabezpečí polícia alebo „zelení“, je to jedno. Niektorí dokonca tvrdia, že polícia je neefektívna, jazdí len pokojnými vlakmi a v osobných ich je vidieť len málo. Veľkým problémom sú podľa nich predovšetkým neprispôsobiví Rómovia (nie všetci Rómovia, upozorňujú), ktorí sú drzí, vulgárni, hluční či skáču po sedadlách.  Častokrát sa nevedia ani preukázať cestovným lístkom. Cestujúci sa údajne od strachu pred nimi zamykajú v kupé. Stačí, ak sa kotlebovci prejdú po vlaku a je pokoj, vzbudzujú rešpekt. Jeden muž tvrdí, že poriadok sa urobiť nedá, iba nepríjemné situácie ignorovať.
Tri osoby z tejto skupiny uviedli, že hliadku ešte nestretli.

PROTI 

Argumenty ohľadom bezpečnosti u nich neobstoja. Priznávajú, že vo vlakoch to nie je vždy ružové, avšak poriadok si vraj vedia urobiť aj sami, prípadne privolajú políciu. Stretol som sa u nich s názormi typu: „Robia len to, čo kedysi robili na ulici.“ alebo „Nech si hliadkujú doma v kuchyni.“ Podľa nich Kotleba nie je riešenie, len si robí reklamu, či dokonca uzurpuje moc. Tiež sa vraj stalo, že cestujúcej členovia hliadky rozprávali o ĽSNS a nahovárali ju do strany. Jediná žena, ktorá je v tejto skupine, tvrdí, že sa cítila menej bezpečne, keď bola hliadka vo vlaku. Hovorí, že kotlebovci pobehujú hore-dole ako puberťáci a nazerajú na cestujúcich a to nie je príjemné.
Jeden sprievodca z tejto skupiny uviedol, že hliadku stretol len ako cestujúci.

Je čas riešiť príčiny

Napriek tomu, že tento prieskum jednoznačne nemôže vyvrátiť tvrdenia v novinách ĽSNS, nepredpokladám, že na väčšej vzorke by som sa dopracoval k nadšenému vítaniu hliadok drvivou väčšinou sprievodcov. Avšak 47%-ná skupina, ktorá vníma hliadky pozitívne je skutočne veľká. Hlavnou príčinou nie sú ani tak sympatie voči politickej strane, ale ignorovanie ich problémov. Ako mi jeden sprievodca povedal: Ja som ich nevolil, ale pomáha to. Myslím, že je čas riešiť nielen dôsledky, ale aj príčiny.

Komentáre